Thời tiết xấu tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Thời tiết xấu là “Inclement weather”, có phiên âm cách đọc là /ɪnˈklɛmənt ˈwɛðər/.

Thời tiết xấu “Inclement weather” là mô tả điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xấu, không thuận lợi hoặc không đáng mong đợi. Đây là một cụm từ dùng để chỉ các điều kiện thời tiết có thể gây khó khăn, không thoải mái hoặc nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thời tiết xấu” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Mưa lớn: Heavy rain
  2. Gió mạnh: Strong wind
  3. Bão: Storm
  4. Sấm chớp: Thunderstorm
  5. Tuyết rơi: Snowfall
  6. Lốc xoáy: Tornado
  7. Lạnh giá: Freezing cold
  8. Bão tuyết: Blizzard
  9. Nắng mạnh: Intense sunlight
  10. Cơn lốc: Cyclone

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Inclement weather” với nghĩa là “Thời tiết xấu” và dịch sang tiếng Việt:

1. We had to cancel the outdoor event due to inclement weather.

=>Chúng tôi phải hủy sự kiện ngoài trời do thời tiết xấu.

2. Driving in inclement weather can be dangerous, so please be cautious.

=>Lái xe trong thời tiết xấu có thể nguy hiểm, vì vậy hãy cẩn thận.

3. The airline delayed flights due to inclement weather conditions.

=>Hãng hàng không đã hoãn các chuyến bay do điều kiện thời tiết xấu

4. Farmers are concerned about their crops in inclement weather.

=>Những người nông dân lo lắng về vụ mùa của họ trong thời tiết xấu.

5. Please dress warmly during inclement weather to avoid catching a cold.

=>Xin hãy ăn mặc ấm áp trong thời tiết xấu để tránh bị cảm lạnh.

6. The hikers sought shelter when inclement weather approached.

=>Những người đi bộ đường dài tìm nơi trú ẩn khi thời tiết xấu đến gần.

7. Construction work was halted due to inclement weather conditions.

=>Công việc xây dựng đã bị tạm dừng do điều kiện thời tiết xấu.

8. The school announced closures because of inclement weather predictions.

=>Trường học đã thông báo đóng cửa do dự báo thời tiết xấu.

9. People are advised to stay indoors during inclement weather for safety.

=>Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà trong thời tiết xấu vì lý do an toàn.

10. Inclement weather warnings have been issued for the region.

=>Cảnh báo về thời tiết xấu đã được đưa ra cho khu vực.

Rate this post