Sea transportation tiếng việt là gì? 

Trong Tiếng Việt, sea transportation được dịch là “vận tải đường biển” , có phiên âm cách đọc là /siː ˌtrænspɔːrˈteɪʃən/.

Sea transportation “vận tải đường biển” là hoạt động vận chuyển hàng hóa và người qua các con tàu, thuyền, và các phương tiện thủy khác trên biển. Đây là một phần quan trọng của ngành vận tải và thương mại quốc tế, cho phép hàng hóa và người di chuyển giữa các quốc gia thông qua đường biển.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sea transportation” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Cargo ship – Tàu hàng.
  2. Port – Cảng biển.
  3. Container – Thùng chở hàng.
  4. Freight – Hàng hóa vận chuyển.
  5. Shipping route – Tuyến đường biển.
  6. Shipyard – Xưởng đóng tàu.
  7. Maritime – Liên quan đến biển.
  8. Shipping company – Công ty vận tải biển.
  9. Container terminal – Bãi cảng chứa hàng.
  10. Seafarer – Người thủy thủ.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Vận tải đường biển” với nghĩa là “Sea transportation” và dịch sang tiếng Anh:

1. Vận tải đường biển là phương tiện quan trọng để vận chuyển hàng hóa quốc tế.

=>Sea transportation is an essential means of international cargo shipment.

2. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực vận tải đường biển suốt 10 năm qua.

=>I have been working in the field of sea transportation for the past 10 years.

3. Công ty chúng tôi chuyên về vận tải đường biển.

=>Our company specializes in sea transportation.

4. Hãy sử dụng dịch vụ vận tải đường biển của chúng tôi để gửi hàng đến nơi đích.

=>Use our sea transportation service to ship your cargo to its destination.

5. Cảng biển là nơi quan trọng cho hoạt động vận tải đường biển.

=>Seaports are crucial for sea transportation operations.

6. Vận tải đường biển có thể tiết kiệm chi phí so với vận tải hàng không.

=>Sea transportation can be cost-effective compared to air transportation.

7. Chúng ta cần quản lý kỹ thuật vận tải đường biển để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

=>We need to manage the technical aspects of sea transportation for safety and efficiency.

8. Ngành công nghiệp vận tải đường biển đang phát triển nhanh chóng.

=>The sea transportation industry is growing rapidly.

9. Tàu biển hiện đang được sử dụng cho vận tải đường biển toàn cầu.

=>Sea vessels are currently used for global sea transportation.

10. Dịch vụ vận tải đường biển của chúng tôi đảm bảo thời gian giao hàng đúng hẹn.

=>Our sea transportation service ensures on-time delivery.

 

Rate this post