Xe đầu kéo tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Xe đầu kéo là “Tractor truck”, có phiên âm cách đọc là /ˈɔːrdər ˈprɒsesɪŋ/.

Xe đầu kéo “Tractor truck” là loại xe ô tô chủ yếu được sử dụng để kéo các đơn vị vận chuyển lớn như rơ moóc hoặc các bộ phận khác của xe tải. Loại xe này có một cabin hoặc buồng lái riêng biệt cho tài xế và một phần sau để kết nối với các đơn vị vận chuyển khác như rơ moóc, chở hàng, hay các phương tiện vận chuyển khác. Xe đầu kéo thường được sử dụng trong các hoạt động vận tải hàng hóa lớn, đặc biệt là cho việc vận chuyển hàng hóa qua xa lộ và đường cao tốc.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tractor truck” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Semi-trailer truck: Xe đầu kéo chở rơ moóc
  2. Articulated truck: Xe đầu kéo liên kết
  3. Prime mover: Xe đầu kéo
  4. Tractor-trailer: Xe đầu kéo chở rơ moóc
  5. Semi-truck: Xe đầu kéo (ngắn gọn)
  6. Truck tractor: Xe đầu kéo
  7. Tractor unit: Đơn vị đầu kéo
  8. Big rig: Xe đầu kéo
  9. 18-wheeler: Xe đầu kéo (có 18 bánh xe)
  10. Heavy-duty truck: Xe tải chở hàng nặng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tractor truck với nghĩa là “Xe đầu kéo” và dịch sang tiếng Việt:

1. The tractor truck pulled the heavy cargo across the country.

=>Chiếc xe đầu kéo kéo đơn vị hàng hóa nặng đi qua đất nước.

2. He drives a tractor truck for a transportation company.

=>Anh ấy lái xe đầu kéo cho một công ty vận tải.

3. The tractor truck requires a skilled driver to maneuver it efficiently.

=>Chiếc xe đầu kéo đòi hỏi một tài xế có kỹ năng để vận hành nó một cách hiệu quả.

4. The tractor truck is often used to transport goods over long distances.

=>Xe đầu kéo thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa qua những quãng đường xa.

5. The company invested in a fleet of tractor trucks for its logistics operations.

=>Công ty đầu tư vào một đội xe đầu kéo cho hoạt động logistics của mình.

6. The tractor truck was loaded with containers destined for the port.

=>Chiếc xe đầu kéo được tải đầy container để vận chuyển đến cảng.

7. A tractor truck is an essential part of many freight transportation systems.

=>Xe đầu kéo là một phần quan trọng của nhiều hệ thống vận chuyển hàng hóa.

8. The tractor truck is capable of hauling heavy loads over various terrains.

=>Xe đầu kéo có khả năng kéo vận chuyển các loại hàng nặng qua các địa hình khác nhau.

9. The tractor truck driver must undergo special training for handling long trailers.

=>Tài xế xe đầu kéo phải trải qua đào tạo đặc biệt để điều khiển các rơ moóc dài.

10. The tractor truck’s engine provides the necessary power for hauling heavy loads.

=>Động cơ của xe đầu kéo cung cấp sức mạnh cần thiết để kéo các hàng hóa nặng.

Rate this post