Transportation service tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, transportation service được dịch là “dịch vụ vận chuyển“, có phiên âm cách đọc là /trænspɔːrˈteɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

Transportation service “dịch vụ vận chuyển” là dịch vụ vận chuyển hoặc dịch vụ liên quan đến việc di chuyển hàng hóa, người hoặc thông tin từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Dịch vụ vận tải có thể bao gồm vận tải đường biển, đường sắt, hàng không, đường bộ, vận tải công cộng và nhiều hình thức khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Transportation service” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Transportation service: Dịch vụ vận tải
  2. Public transportation: Giao thông công cộng
  3. Private transportation: Vận tải cá nhân
  4. Freight transportation: Vận chuyển hàng hóa
  5. Passenger transportation: Vận chuyển hành khách
  6. Transportation company: Công ty vận tải
  7. Airport transportation: Dịch vụ vận tải sân bay
  8. Ground transportation: Vận tải đường bộ
  9. Mass transit: Giao thông công cộng đông người
  10. Ride-sharing service: Dịch vụ chia sẻ chuyến đi

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Dịch vụ vận chuyển”với nghĩa là“Transportation service” và dịch sang tiếng Anh:

1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến khách hàng trên toàn cầu.

=>We provide transportation services for goods to customers worldwide.

2. Dịch vụ vận chuyển công cộng là một phần quan trọng của cuộc sống đô thị.

=>Public transportation service is an integral part of urban life.

3. Để sử dụng dịch vụ vận chuyển đường biển, hãy liên hệ với chúng tôi.

=>To use sea transportation service, please contact us.

4. Công ty của chúng tôi cam kết đảm bảo sự an toàn và đúng hẹn trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

=>Our company is committed to ensuring safety and punctuality in cargo transportation service.

5. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế đến nhiều quốc gia trên toàn cầu.

=>We offer international cargo transportation services to many countries worldwide.

6. Dịch vụ vận chuyển đường sắt là lựa chọn hiệu quả cho việc vận chuyển hàng hóa nặng.

=>Rail transportation service is an efficient choice for heavy cargo shipment.

7. Dịch vụ vận chuyển nhanh của chúng tôi đảm bảo thời gian giao hàng đúng hẹn.

=>Our transportation service ensures on-time delivery.

8. Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa tốt nhất.

=>Contact us to use the best cargo transportation service.

9. Dịch vụ vận chuyển đường bộ có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

=>Road transportation service can be customized to meet customer needs.

10. Công ty chúng tôi tự hào về dịch vụ vận chuyển hàng hóa chất lượng cao.

=>Our company takes pride in providing high-quality cargo transportation service.

 

Rate this post