Transport tiếng việt là gì? 

Trong Tiếng Việt, transport được dịch là “vận chuyển trong“, phiên âm Anh Mỹ  /ˈtræn.spɔːt/ – phiên âm Anh Anh /ˈtræn.spɔːt/.

Transport “vận chuyển trong” là dùng để chỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa, người, hoặc thông tin từ một nơi này đến một nơi khác. Nó bao gồm việc sử dụng các phương tiện vận chuyển như xe ô tô, xe tải, tàu biển, máy bay, tàu hỏa, xe buýt, và các hệ thống vận tải công cộng khác để di chuyển người hoặc hàng hóa từ một địa điểm đến địa điểm khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Transport” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Transportation – Vận chuyển
  2. Transit – Trung chuyển
  3. Shipment – Lô hàng
  4. Conveyance – Phương tiện
  5. Logistics – Logistik
  6. Freight – Hàng hóa
  7. Cargo – Hàng hóa
  8. Dispatch – Gửi hàng
  9. Carriage – Vận chuyển bằng đường biển hoặc đường sắt
  10. Haulage – Dịch vụ vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Vận chuyển trong” với nghĩa là “Transport” và dịch sang tiếng Anh:

1. Chúng tôi sử dụng xe tải để vận chuyển trong thành phố hàng ngày.

=>We use trucks for daily transport within the city.

2. Vận chuyển trong hệ thống giao hàng của chúng tôi rất hiệu quả.

=>Transport within our delivery system is very efficient.

3. Ngành công nghiệp vận chuyển trong đang trải qua sự phát triển nhanh chóng.

=>The transport within industry is experiencing rapid growth.

4. Hãy xem xét các phương tiện vận chuyển trong khi lập kế hoạch cho chuyến đi của bạn.

=>Consider the transport within options when planning your trip.

5. Sự hiệu quả trong vận chuyển trong là quan trọng để giảm thời gian giao hàng.

=>Efficiency in transport within is important to reduce delivery times.

6. Vận chuyển trong nội thành có thể dễ dàng bằng xe buýt hoặc tàu điện.

=>Transport within the city can be easily done by bus or tram.

7. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển trong chất lượng cao.

=>Our company provides high-quality transport within services.

8. Đối với các mặt hàng nhẹ, việc sử dụng xe đạp là một phương tiện vận chuyển trong lý tưởng.

=>For lightweight items, using a bicycle is an ideal transport within method.

9. Hãy thả lỏng và thưởng thức cảnh quan trong suốt chuyến đi vận chuyển trong.

=>Relax and enjoy the scenery during your transport within journey.

10. Việc quản lý lưu trữ và vận chuyển trong kho hàng là một phần quan trọng của doanh nghiệp của chúng tôi.

=>Managing storage and transport within the warehouse is an integral part of our business.

 

Rate this post