Toll plaza tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Toll plaza được dịch là “Trạm thu phí”, có phiên âm cách đọc là /toʊl ˈplɑːzə/.

Toll plaza “Trạm thu phí” là nơi được cung cấp để thu phí từ các phương tiện di chuyển qua một đoạn đường cụ thể hoặc cầu, hầm, hay các cơ sở hạ tầng giao thông khác. Tại trạm thu phí, lái xe phải trả một khoản phí để sử dụng đoạn đường hay cơ sở hạ tầng đó.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Toll plaza và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Toll booth: Lều thu phí
  2. Toll station: Trạm thu phí
  3. Toll collection point: Điểm thu phí
  4. Tollgate: Cổng thu phí
  5. Toll facility: Cơ sở thu phí
  6. Toll barrier: Rào cản thu phí
  7. Toll collection area: Khu vực thu phí
  8. Toll plaza lane: Làn đường trạm thu phí
  9. Toll collection booth: Lều thu phí
  10. Toll collection system: Hệ thống thu phí

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Toll plazavới nghĩa làTrạm thu phívà dịch sang tiếng Anh:

1. Xe của tôi đã phải dừng lại ở trạm thu phí để thanh toán phí đi qua đường cao tốc.

=>My car had to stop at the toll plaza to pay the fee for using the highway.

2. Chúng ta cần di chuyển qua trạm thu phí này để tiếp tục hành trình.

=>We need to pass through this toll plaza to continue our journey.

3. Ở đâu có trạm thu phí gần đây nhất trên con đường này?

=>Where is the nearest toll plaza along this road?

4. Tôi đã quên mang đủ tiền mặt để trả phí tại trạm thu phí.

=>I forgot to bring enough cash to pay the toll at the toll plaza.

5. Hãy kiểm tra trạm thu phí trên bản đồ để biết chi phí đi qua.

=>Check the toll plaza on the map to know the cost of passage.

6. Trạm thu phí đã mở rộng số làn để giảm ùn tắc giao thông.

=>The toll plaza expanded the number of lanes to reduce traffic congestion.

7. Tôi thấy trạm thu phí ở đầu cầu này rất tận tâm và nhanh chóng.

=>I found the toll plaza at this bridge very efficient and quick.

8. Trạm thu phí sẽ đóng cửa vào buổi tối để thực hiện công việc bảo trì.

=>The toll plaza will be closed in the evening for maintenance work.

9. Tài xế không thể tránh khỏi trạm thu phí trên con đường cao tốc này.

=>Drivers cannot avoid the toll plaza on this highway.

10. Tôi đã phải chờ đợi lâu tại trạm thu phí vì có quá nhiều xe.

=>I had to wait for a long time at the toll plaza because there were too many cars.

Rate this post