Thuê xe tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, thuê xe là Vehicle rental, có phiên âm cách đọc là /ˈviː.ɪ.kəl ˈrɛn.təl/.

Thuê xe “Vehicle rental” là quá trình mà bạn thanh toán một khoản phí để tạm thời sử dụng một phương tiện giao thông, thường là ôtô, xe máy, hoặc các loại phương tiện khác, trong một khoảng thời gian xác định hoặc cho một mục đích cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “Thuê xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Thuê ôtô: Car hire
  2. Thuê xe du lịch: Touring car rental
  3. Thuê xe tự lái: Self-drive car rental
  4. Thuê xe tài xế: Chauffeur-driven car hire
  5. Thuê xe máy: Motorcycle rental
  6. Thuê xe hơi: Automobile rental
  7. Thuê xe vận chuyển: Transportation rental
  8. Thuê phương tiện di chuyển: Mobility rental
  9. Thuê xe ngắn hạn: Short-term vehicle rental
  10. Mướn xe: Car hire

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Vehicle rental” với nghĩa là “Thuê xe” và dịch sang tiếng Việt:

1.I need to arrange a vehicle rental for our business trip.

=>Tôi cần sắp xếp thuê xe cho chuyến công tác của chúng tôi.

2. Vehicle rental services are widely available at the airport.

=>Dịch vụ thuê xe rộng rãi tại sân bay.

3.The company offers competitive rates for long-term vehicle rentals.

=>Công ty cung cấp giá cạnh tranh cho việc thuê xe dài hạn.

4.We decided to use a vehicle rental company for our vacation in Europe.

=>Chúng tôi quyết định sử dụng một công ty thuê xe cho kỳ nghỉ ở châu Âu.

5.The vehicle rental agency requires a valid driver’s license.

=>Công ty thuê xe yêu cầu có bằng lái xe hợp lệ.

6.The vehicle rental agreement includes insurance coverage.

=>Hợp đồng thuê xe bao gồm bảo hiểm.

7.They provide various options for vehicle rental, from compact cars to SUVs.

=>Họ cung cấp nhiều lựa chọn cho việc thuê xe, từ ôtô nhỏ đến SUV.

8.We had a smooth experience with the vehicle rental during our trip.

=>Chúng tôi có một trải nghiệm thuê xe suôn sẻ trong chuyến đi của mình.

9.The vehicle rental office is located near the city center.

=>Văn phòng thuê xe nằm gần trung tâm thành phố.

10.It’s advisable to book your vehicle rental in advance, especially during peak tourist season.

=>Nên đặt trước dịch vụ thuê xe của bạn, đặc biệt là trong mùa du lịch cao điểm.

5/5 - (2 bình chọn)