Tanker truck tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Tanker truck được dịch là “Xe bồn dầu”, có phiên âm cách đọc là /ˈtæŋkər trʌk/.

Tanker truck “Xe bồn dầu” là loại phương tiện vận chuyển hàng hóa chất lỏng, như dầu, xăng, dầu diesel, hoặc các loại hóa chất khác từ một địa điểm đến địa điểm khác. Xe này được thiết kế có thùng chứa lớn, thường là một bồn chất lỏng được đặt trên một khung xe tải hoặc hệ thống chuyển động, giúp vận chuyển hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tanker truck và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Fuel tanker: Xe bồn nhiên liệu
  2. Oil tanker: Xe bồn dầu
  3. Chemical tanker: Xe bồn hóa chất
  4. Liquid transport vehicle: Phương tiện vận chuyển chất lỏng
  5. Tank truck driver: Tài xế xe bồn
  6. Petroleum tanker: Xe bồn dầu mỏ
  7. Hazardous materials transport: Vận chuyển vật liệu nguy hiểm
  8. Bulk liquid transporter: Người vận chuyển hàng lỏng theo số lượng lớn
  9. Tanker trailer: Rơ moóc xe bồn
  10. Liquid haulage: Vận chuyển hàng lỏng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tanker truckvới nghĩa là “Xe bồn dầu” và dịch sang tiếng Anh:

1. Xe bồn dầu thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy sản xuất đến các điểm phân phối.

=>Tanker trucks are commonly used to transport goods from manufacturing plants to distribution points.

2. Một chiếc xe bồn dầu lớn đang đậu tại trạm cung cấp để nạp hàng trước khi tiến hành giao hàng.

=>A large tanker truck is parked at the supply station for loading before making deliveries.

3. Hãy cẩn thận khi lái xe gần xe bồn dầu để tránh các tai nạn liên quan đến chất lỏng nguy hiểm.

=>Be cautious when driving near a tanker truck to avoid accidents involving hazardous liquids.

4. Công ty đã tăng cường an toàn cho các tài xế xe bồn dầu để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa an toàn hơn.

=>The company has enhanced safety measures for tanker truck drivers to ensure safer transportation of goods.

5. Xe bồn dầu đặc biệt được thiết kế để chịu được các áp lực lớn và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

=>Tanker trucks are specially designed to withstand high pressures and ensure safety during transportation.

6. Việc sử dụng các hệ thống kiểm soát nhiệt độ là quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa nhạy cảm trong xe bồn dầu.

=>The use of temperature control systems is crucial for transporting sensitive goods in tanker trucks.

7. Tài xế xe bồn dầu phải được đào tạo kỹ lưỡng về an toàn và xử lý các tình huống khẩn cấp khi cần thiết.

=>Tanker truck drivers must be thoroughly trained in safety and handling emergency situations when necessary.

8. Việc kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng xe bồn dầu là quan trọng để đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa.

=>Regular inspections and maintenance of tanker trucks are important to ensure safety during goods transportation.

9. Các hệ thống cảnh báo và an ninh phải được cài đặt trên các xe bồn dầu để đảm bảo nguyên vẹn của hàng hóa.

=>Alert and security systems must be installed on tanker trucks to ensure the integrity of the goods.

10. Xe bồn dầu vận chuyển dầu qua các tuyến đường phải tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

=>Tanker trucks transporting oil through routes must adhere to safety and environmental protection regulations.

Rate this post