Oversize tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Oversize được dịch là “Quá khổ”, phiên âm theo Anh Anh /ˈəʊ.və.saɪz/ – phiên âm theo Anh Mỹ /ˈoʊ.vɚ.saɪz/. 

Oversize “Quá khổ” thường được áp dụng trong lĩnh vực vận tải và giao thông đường bộ để chỉ các phương tiện vượt quá kích thước, trọng lượng, hoặc kích thước đặc biệt quy định cho phép trên đường. Trạng thái “quá khổ” có thể gây ra những vấn đề về an toàn giao thông và đòi hỏi sự phê duyệt đặc biệt hoặc giấy phép đặc biệt từ các cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Oversize” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Oversized: Quá khổ, quá cỡ
  2. Outsize: Vượt khổ, quá kích thước
  3. Large-sized: Kích thước lớn
  4. Big: Lớn, cỡ lớn
  5. Giant: Khổng lồ
  6. Enormous: To lớn, khổng lồ
  7. Jumbo: Lớn, khổng lồ
  8. Massive: Cực lớn, mạnh mẽ
  9. Huge: Rất lớn, khổng lồ
  10. Overscale: Vượt quy mô, quá kích cỡ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ Quá khổ với nghĩa là “Oversize” và dịch sang tiếng Anh:

1. Xe tải này bị cấm lưu thông do quá khổ.

=>This truck is banned from circulating due to being oversize.

2. Vận chuyển hàng quá khổ đôi khi yêu cầu giấy phép đặc biệt.

=>Transporting oversize cargo sometimes requires a special permit.

3. Cần thực hiện biện pháp đặc biệt khi di chuyển hàng quá khổ qua cầu.

=>Special measures need to be taken when moving oversize cargo across bridges.

4. Quá khổ là nguyên nhân gây ra nhiều rủi ro khi vận chuyển hàng hóa.

=>Oversize is a major cause of risk in cargo transportation.

5. Xe moóc chở hàng hóa quá khổ cần tuân thủ quy định giao thông.

=>Trailers transporting oversize cargo need to comply with traffic regulations.

6. Việc quá khổ có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu không được xử lý đúng cách.

=>Oversize can affect traffic safety if not handled properly.

7. Phương tiện vận chuyển hàng quá khổ cần phải được kiểm tra trước khi lưu thông.

=>Vehicles transporting oversize cargo need to be inspected before circulation.

8. Điều chỉnh lộ trình di chuyển để tránh các tuyến đường có hạn chế với hàng quá khổ.

=>Adjusting travel routes to avoid restricted roads with oversize cargo.

9. Nhiều quốc gia yêu cầu giấy phép đặc biệt cho hàng quá khổ.

=>Many countries require special permits for oversize cargo.

10. Các biện pháp an toàn cần được áp dụng khi vận chuyển hàng quá khổ để tránh tai nạn.

=>Safety measures need to be applied when transporting oversize cargo to prevent accidents.

Rate this post