Dịch vụ vận chuyển tiếng anh là gì? 

Trong Tiếng Anh, dịch vụ vận chuyển là “Transportation service”, có phiên âm cách đọc là /ˌtrænspərˈteɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ vận chuyển “Transportation service” là một loại dịch vụ cung cấp việc di chuyển người, hàng hóa hoặc thông tin từ một địa điểm này đến một địa điểm khác bằng sử dụng các phương tiện vận chuyển như xe ô tô, tàu biển, máy bay, tàu hỏa, xe buýt, và các phương tiện khác. Dịch vụ vận chuyển có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng đến dịch vụ vận tải hành khách và vận chuyển thông tin.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ vận chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Dịch vụ giao hàng: Delivery service
  2. Dịch vụ vận tải: Transportation service
  3. Dịch vụ giao nhận: Shipping and handling service
  4. Dịch vụ vận tải hàng hóa: Freight transportation service
  5. Dịch vụ giao hàng tận nơi: Door-to-door delivery service
  6. Dịch vụ vận chuyển hành khách: Passenger transport service
  7. Dịch vụ vận chuyển hàng lưu động: Mobile transport service
  8. Dịch vụ vận tải chuyên chở: Specialized transportation service
  9. Dịch vụ vận tải công cộng: Public transportation service
  10. Dịch vụ giao thông đường biển: Maritime transport service

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Transportation service” với nghĩa là “Dịch vụ vận chuyển” và dịch sang tiếng Việt:

1. We provide reliable transportation services for both individuals and businesses.

=>Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

2. This transportation company has developed a range of freight transportation services.

=>Hãng vận tải này đã phát triển một loạt dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

3. Passenger transportation service is an integral part of the public transit system.

=>Dịch vụ vận chuyển hành khách là một phần quan trọng của hệ thống giao thông công cộng.

4. Contact us for more information about international freight transportation services.

=>Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế.

5. Sea freight transportation service is often a cost-effective choice for businesses.

=>Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thường là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp.

6. Domestic freight transportation service ensures the distribution of products nationwide.

=>Dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước đảm bảo việc phân phối sản phẩm đến các địa điểm trên toàn quốc.

7. Trust our transportation service to ensure timely delivery of your goods.

=>Hãy tin tưởng dịch vụ vận chuyển của chúng tôi để đảm bảo hàng hóa của bạn được giao đúng hẹn.

8. Road transportation service primarily uses trucks and cargo vans to transport goods.

=>Dịch vụ vận chuyển đường bộ chủ yếu sử dụng xe tải và xe chở hàng để vận chuyển hàng hóa.

9. Specialized freight transportation service ensures the safety and efficiency of transporting specialized cargo.

=>Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đặc biệt đảm bảo an toàn và hiệu quả cho việc vận chuyển các mặt hàng đặc biệt.

10. Our company provides global freight transportation services to meet international business needs.

=>Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa toàn cầu để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế.

 

5/5 - (2 bình chọn)