Crane tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Crane được dịch là “Cần cẩu”, phiên âm Anh Mỹ /kreɪn/ – phiên âm Anh Anh /kreɪn/.

Crane “Cần cẩu” là một thiết bị cơ khí hoặc máy móc được sử dụng để nâng, di chuyển và thường là để xếp chồng hoặc di chuyển các vật liệu nặng, hàng hóa, hoặc các vật thể lớn khác. Cần cẩu thường được sử dụng trong các công trình xây dựng, các cảng biển, kho bãi, nhà máy sản xuất, và trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Crane và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Hoisting crane: Cần cẩu nâng
  2. Tower crane: Cần cẩu tháp
  3. Mobile crane: Cần cẩu di động
  4. Overhead crane: Cần cẩu trên cao
  5. Gantry crane: Cần cẩu cầu
  6. Jib crane: Cần cẩu tay
  7. Luffing crane: Cần cẩu xoay
  8. Telescopic crane: Cần cẩu có khả năng thu gọn
  9. Construction crane: Cần cẩu xây dựng
  10. Industrial crane: Cần cẩu công nghiệp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Cần cẩu” với nghĩa là “Crane” và dịch sang tiếng Anh:

1. Cần cẩu tháp thường được sử dụng trong xây dựng các tòa nhà cao tầng.

=>Tower cranes are commonly used in constructing high-rise buildings.

2. Cần cẩu di động có thể di chuyển linh hoạt giữa các công trường xây dựng.

=>Mobile cranes can move flexibly between construction sites.

3. Cần cẩu nâng chủ yếu được sử dụng để nâng và di chuyển hàng hóa nặng.

=>Hoisting cranes are primarily used to lift and move heavy goods.

4. Cần cẩu cầu thường xuất hiện tại các cảng biển để xếp dỡ hàng hóa từ tàu.

=>Gantry cranes are often seen in ports for loading and unloading cargo from ships.

5. Cần cẩu xoay có khả năng điều chỉnh góc nghiêng của cần để nâng vật liệu.

=>Luffing cranes can adjust the angle of the jib to lift materials.

6. Cần cẩu tay thích hợp để sử dụng trong không gian hạn chế như các xưởng.

=>Jib cranes are suitable for use in limited spaces like workshops.

7. Cần cẩu trên cao được gắn trên trần nhà để vận chuyển hàng hóa nặng.

=>Overhead cranes are mounted on the ceiling to transport heavy loads.

8. Cần cẩu có khả năng thu gọn thường được sử dụng trong việc xây dựng.

=>Telescopic cranes are often used in construction due to their extendable features.

9. Cần cẩu xây dựng là thiết bị quan trọng trong việc xây dựng công trình.

=>Construction cranes are essential equipment in building construction.

10. Cần cẩu công nghiệp giúp vận chuyển hàng hóa trong các nhà máy và xưởng sản xuất.

=>Industrial cranes aid in transporting goods within factories and production facilities.

Rate this post